bán 2 acc
aran 175 wash 26k máu kèm 4 ring báu vật cũ + giây chuyền toe toét hỗn loạn 7 att
NL 177