IG : Evain
Cần mua 4 ring 6% int hoặc hơn
cube + giấy khiên SLL