1. Pet là gì ???
Như các bạn đã biết, pet là một phần rất quan trọng trong MapleStory.
Từ nhặt tiền, nhặt đồ đến cả giúp chúng ta đỡ cảm thấy buồn khi train một mình
Pet sẽ của bạn sẽ đi theo bạn đến khắp nơi đây, bạn có thể vào cash shop để mua2. Các loại thức ăn
Sau khi đã chọn được 1 em ưng ý về rồi thì tiếp theo là mua đồ ăn cho nó
Bạn có thể mua ở npc 'Nước Đường'. (Bằng meso, dùng được cho đa số các loại thú)

Ở mọi thị trấn

3. Các kiểu trang bị cho pet
Sau khi mua pet bạn có thể trang bị cho pet bằng đồ ở mục Pet Use trong cash shop

Tiếp đến là đồ thời trang cho pet 'yêu'
Bạn Có thể mua đồ thời trang ở mục Pet appenrance (có thể ép scroll)

4. Bảng closeness.
Sau đây là bảng closeness (Khi đạt đc mốc closeness ở mỗi cấp, pet của bạn sẽ lên cấp).

1 - 0
2 - 1
3 - 3
4 - 6
5 - 14
6 - 31
7 - 60
8 - 108
9 - 181
10 - 287
11 - 434
12 - 632
13 - 891
14 - 1224
15 - 1642
16 - 2161
17 - 2794
18 - 3555
19 - 4467
20 - 5542
21 - 6798
22 - 8250
23 - 9950
24 - 11900
25 - 14100
26 - 16600
27 - 19400
28 - 22600
29 - 26100
30 - 30000


4. Hồi sinh pet
Nếu bạn pet bạn hết hạn khi mua, khi đó nó sẽ chết. Nhưng có một loại vật phẩm là :
Water Of Life (Nước sự sống) từ cash shop để hồi sinh pet. (Npc mar the fairy tại Ellinia)

5. Hiệu ứng
Sau khi nuôi đc 3 pet đúng loại sẽ có hiệu ứng khi nuôi.
a) Hiệu ứng rừng xanh


b) Hiệu ứng mùa đông.


c) Hiệu ứng chatting


d) Hiệu ứng Yam Yam


e) Hiệu ứng 'Boss'


g) Hiệu ứng họ rồng


f) Hiệu ứng robo.


h) Hiệu ứng rồng mir.


Và những câu lênh pet để up lv
Dành cho brown kitty

Sit ( lvl 1 ~ lvl 10 )
Bad, no , badgirl, badboy(lvl 1 ~ lvl 30 )
stupid, ihateyou, dummy (lvl 1~ lvl 30 )
iloveyou (lvl1 ~ lvl 30)
poop (lvl1~lvl30)
talk, say, chat (lvl10 ~ lvl 30)
cutie (lvl10 ~ lvl 30)
up, stand, rise ( lvl 20~ lvl30)
Dành cho brown buddy

Sit ( lvl 1 ~ lvl 10 )
Bad, no , badgirl, badboy(lvl 1 ~ lvl 30 )
stupid, ihateyou, dummy (lvl 1~ lvl 30 )
iloveyou (lvl1 ~ lvl 30)
pee (lvl1~lvl30)
talk, say, chat (lvl10 ~ lvl 30)
down (lvl10 ~ lvl 30)
up, stand, rise ( lvl 20~ lvl30)

Dành cho Pink và White Bunny:
sit (1~30)
bad, no, badgirl, badboy (1~30)
up, stand, raise (1~30)
iloveyou (1~30)
poop (1~30)
talk, say, chat (10~30)
hug (10~30)
sleep, sleepy, gotobed (20~30)

Dành cho Mini Cargo:
sit (1~30)
bad, no, badgirl, badboy (1~30)
up, stand, raise (1~30)
iloveyou (1~30)
pee (1~30)
talk, say, chat (10~30)
thelook, charisma (10~30)
down (10~30)
goodboy, goodgirl (20~30)

Dành cho Rudolph:
sit (1~30)
bad, no, badgirl, badboy (1~30)
up, stand (1~30)
stupid, ihateyou, dummy (1~30)
merryxmas, merrychristmas (1~30)
iloveyou (1~30)
poop (1~30)
talk, say, chat (11~30)
lonely, alone (11~30)
cutie (11~30)
mush, go (21~30)

-Những trang cung cấp thông tin quan trong này
http://diendan.maplevn.com/showthrea...et-Maple-Story
http://diendan.maplevn.com/showthrea...ong-MapleStory