Acc đã wash hết mp,AP SP chuẩn, tặng kèm thêm đống scr 30

Chỉ nhận card or chuyển khoản
Giá cả vui lòng ib trực tiếp facebook : https://www.facebook.com/hoang.vy.3954546
or sms sdt 01695801004